In this block students must achieve the following objectives.

 • Know the new systems of medical imaging
 • Know the theoretical bases of the digital image of neuroscience. DICOM and Nifti standars
 • Understand differences between the types of images used in neuroscience
 • Understand the importance of the medical imaging and research trends, particularly in the field of neuroscience. 
 • Know to do medical imaging processing, using free and commercial software

No Bloque II desta materia o alumno debe acadar os seguintes obxectivos :
- Coñecer os novos sistemas de procesamento de imaxes
- Coñecer os modernos estudios de imaxe que reflexen a protónica dos procesos neurolóxicos y psiquiátricos
- Comprender as bases moleculares da farmacoterapia das enfermidades mentais e neurolóxicas.
- Coñecer as bases teóricas da imaxe dixital en neurociencia.
- Entender e diferenciar entre as modalidades de imaxe utilizadas en neurociencia e entre os diferentes formatos gráficos xerais e específicos das imaxes de neurociencia
- Comprender a importancia da imaxe e as súas posibilidades de investigación, especialmente no campo da neurociencia.
- Adestrarse no manexo de imaxes de neurociencia, utilizando as posibilidades de software libre e comercial: conversión de formatos, resolución, procesado básico e avanzado, segmentación e cuantificación

No Bloque II desta materia o alumno debe acadar os seguintes obxectivos :

 • - Coñecer os novos sistemas de procesamento de imaxes
 • - Coñecer os modernos estudios de imaxe que reflexen a protónica dos procesos neurolóxicos y psiquiátricos
 • - Comprender as bases moleculares da farmacoterapia das enfermidades mentais e neurolóxicas.
 • - Coñecer as bases teóricas da imaxe dixital en neurociencia.
 • - Entender e diferenciar entre as modalidades de imaxe utilizadas en neurociencia e entre os diferentes formatos gráficos xerais e específicos das imaxes de neurociencia
 • - Comprender a importancia da imaxe e as súas posibilidades de investigación, especialmente no campo da neurociencia.
 • - Adestrarse no manexo de imaxes de neurociencia, utilizando as posibilidades de software libre e comercial: conversión de formatos, resolución, procesado básico e avanzado, segmentación e cuantificación

No Bloque II desta materia o alumno debe acadar os seguintes obxectivos :

 • - Coñecer os novos sistemas de procesamento de imaxes
 • - Coñecer os modernos estudios de imaxe que reflexen a protónica dos procesos neurolóxicos y psiquiátricos
 • - Comprender as bases moleculares da farmacoterapia das enfermidades mentais e neurolóxicas.
 • - Coñecer as bases teóricas da imaxe dixital en neurociencia.
 • - Entender e diferenciar entre as modalidades de imaxe utilizadas en neurociencia e entre os diferentes formatos gráficos xerais e específicos das imaxes de neurociencia
 • - Comprender a importancia da imaxe e as súas posibilidades de investigación, especialmente no campo da neurociencia.
 • - Adestrarse no manexo de imaxes de neurociencia, utilizando as posibilidades de software libre e comercial: conversión de formatos, resolución, procesado básico e avanzado, segmentación e cuantificación

No Bloque II desta materia o alumno debe acadar os seguintes obxectivos :

 • - Coñecer os novos sistemas de procesamento de imaxes
 • - Coñecer os modernos estudios de imaxe que reflexen a protónica dos procesos neurolóxicos y psiquiátricos
 • - Comprender as bases moleculares da farmacoterapia das enfermidades mentais e neurolóxicas.
 • - Coñecer as bases teóricas da imaxe dixital en neurociencia.
 • - Entender e diferenciar entre as modalidades de imaxe utilizadas en neurociencia e entre os diferentes formatos gráficos xerais e específicos das imaxes de neurociencia
 • - Comprender a importancia da imaxe e as súas posibilidades de investigación, especialmente no campo da neurociencia.
 • - Adestrarse no manexo de imaxes de neurociencia, utilizando as posibilidades de software libre e comercial: conversión de formatos, resolución, procesado básico e avanzado, segmentación e cuantificación

No Bloque II desta materia o alumno debe acadar os seguintes obxectivos :

 • - Coñecer os novos sistemas de procesamento de imaxes
 • - Coñecer os modernos estudios de imaxe que reflexen a protónica dos procesos neurolóxicos y psiquiátricos
 • - Comprender as bases moleculares da farmacoterapia das enfermidades mentais e neurolóxicas.
 • - Coñecer as bases teóricas da imaxe dixital en neurociencia.
 • - Entender e diferenciar entre as modalidades de imaxe utilizadas en neurociencia e entre os diferentes formatos gráficos xerais e específicos das imaxes de neurociencia
 • - Comprender a importancia da imaxe e as súas posibilidades de investigación, especialmente no campo da neurociencia.
 • - Adestrarse no manexo de imaxes de neurociencia, utilizando as posibilidades de software libre e comercial: conversión de formatos, resolución, procesado básico e avanzado, segmentación e cuantificación


Este bloque de la asignatura pretende el desarrollo de competencias que permitan al alumnado comprender y aplicar los conocimientos y técnicas que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones para intervenir con personas que presentan patologías del lenguaj

In this block students must achieve the following objectives.

 • Know the new systems of medical imaging
 • Know the theoretical bases of the digital image of neuroscience. DICOM and Nifti standars
 • Understand differences between the types of images used in neuroscience
 • Understand the importance of the medical imaging and research trends, particularly in the field of neuroscience. 
 • Know to do medical imaging processing, using free and commercial software