No Bloque II desta materia o alumno debe acadar os seguintes obxectivos :

  • - Coñecer os novos sistemas de procesamento de imaxes
  • - Coñecer os modernos estudios de imaxe que reflexen a protónica dos procesos neurolóxicos y psiquiátricos
  • - Comprender as bases moleculares da farmacoterapia das enfermidades mentais e neurolóxicas.
  • - Coñecer as bases teóricas da imaxe dixital en neurociencia.
  • - Entender e diferenciar entre as modalidades de imaxe utilizadas en neurociencia e entre os diferentes formatos gráficos xerais e específicos das imaxes de neurociencia
  • - Comprender a importancia da imaxe e as súas posibilidades de investigación, especialmente no campo da neurociencia.
  • - Adestrarse no manexo de imaxes de neurociencia, utilizando as posibilidades de software libre e comercial: conversión de formatos, resolución, procesado básico e avanzado, segmentación e cuantificación