Asistimos a los Talleres de evaluación Intermedia de la “Estratexia de Especialización Intelixente RIS3 Galicia”

Celebrouse na Cidade da Cultura o 13 de xuño de 2019 coa nosa particpación para avaliar resultados do desenvolvemento do RETO 3: Novo modelo de vida saudable cimentado no envellecemento activo da poboación.

O RIS3 de Galicia (Estratexia de Investigación e Innovación propia para a Especialización Intelixente) é un plan de futuro para xerar benestar e emprego, para ser máis eficientes e sostibles, para competir mellor no exterior. En resumo, unha folla de ruta para renovarse e medrar.

En Galicia seleccionáronse 3 retos:

  • RETO 1: Novo modelo de xestión de recursos naturais e culturais baseado na innovación.
  • RETO 2: Novo modelo industrial sustentado na competitividade e o coñecemento.
  • RETO 3: Novo modelo de vida saudable cimentado no envellecemento activo da poboación.