Encontros con profesionais TIC

Impulsados pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), estos encontros son un conxunto de xornadas online entre rapaces e rapazas e profesionais TIC que xiran en torno a temáticas como a intelixencia artificial, a informática na saúde, o desenvolvemento de software e plataformas tecnolóxicas, entre outras.

Neste caso, a nosa participación foi o pasado 28 de outubro para dar a coñecer o noso traballo no ámbito dos productos de apoio para as persoas con discapacidade. 

Estructuramos a charla en dúas partes. Por un lado falamos da importancia do deseño universal e das tecnoloxías de apoio. Na segunda parte preséntase a experiencia do proxecto TALENTOS INCLUSIVOS durante o curso 2020/2021 coa participación de 8 colexios e máis de 100 estudantes.